Feeds:
Posts
Comments

Fact of Life

Solve simple mistakes early before it leads to big problem
Bcoz we always slip from small stones not from a mountain

Advertisements

सहज सांगता आलं तर..
हे सहज सांगता आलं तर……………..!!!
वाटणारी प्रत्येक गोष्ट
शब्दांत मांडता आली तर…
मनातली प्रत्येक भावना
बोलुन दाखवता आली तर…
तुझ्यावर प्रेम आहे,
हे सहज सांगता आलं तर..

तुझ्याशिवाय जगुच शकत नाही,
हे पटवुन देता आलं तर…
तुझी खुप आठवण येते
हे विसरुन जाता अलं तर….

तुझ्या पलिकडे सुध्दा आहे
हे जाणुन घेता आलं तर…
माझं सुध्दा अस्तित्व आहे,
हे समजुन घेता आलं तर…

तु फक्त माझीच आहेस,
हे तुला न सांगता कळलं तर..
तु अशिच जवळ रहा,
हे स्पर्शानं सांगता आलं तर…
तु जवळ नसतेस तेंव्हा,
तुझा स्पर्श जाणता आला तर..
किती बरं होईल,
जर मन वाचता अलं तर…

शब्दांपलिकडलं काहीतरी
नजरेनच जाणता आलं तर…
हे सगळेच “तर” नाहीसे होतील
एकदाच म्हणालीस जर…
“मी सुखी होईन,
जर तु माझाच झालास तर..!”

This entry was posted in Marathi Special..

One more nice poem I found from the blog: http://davbindu.wordpress.com

तुला पहिल्या वेळी पाहिल्यावर
पुढे असं काही होईल, कधी वाटल नव्हतं
तू मला भेटण्याआधी खरंतर
प्रेम म्हणजे काय कधी कळलंच नव्हतं…
.
.
गर्दीत एकटा दिवस पुढे ढकलतांना
जीवनात अशी बहार येईल, कधी वाटल नव्हतं
खरंच तुझ्या भेटीनंतर जाणवलं
आजवरचं जगण हे तर जगंणच नव्हतं…
.
.
तुझ्या प्रत्येक गोष्टीत
मी असा गुंतेन, कधी वाटलं नव्हतं
तुझ्या त्या अथांग नजरेत हरवून
कसा तुझाच होत होतो हे समजतच नव्हतं…
.
.
तुझा सहवास, तुझा तो स्पर्श
असं वेड लावेल, कधी वाटलं नव्हतं
तुफ़ान पावसांतही कोरडा राहणारा मी
हलक्या सरीतही कसा भिजत होतो उमगतच नव्हतं…
.
.
व्याकुळ होऊन तुझी वाट पाहतांना
कोणासाठी असा झुरेन, कधी वाटल नव्हतं
आपल्या दुराव्याचा तो एक एक क्षण
असा मरणासारखा छ्ळेल हे खरंतर पटतंच नव्हतं…
.
.
माझ्या जीवनात कोणी अस हळुवार येऊन
माझ जीवनच बनून जाईल, कधी वाटल नव्हतं
अन माझ्या जीवनातील वाळवंटाची अशी बाग होतांना
अचानक मला जाग येईल असंही कधी वाटल नव्हतं…..

-देवेंद्र चुरी

(ही कविता याआधी ऋतु हिरवा या पावसाळी विशेषांकातही प्रसिद्ध झाली आहे.)

One very True line about My Dear Friend –
“Everyone is not My Friend….
But My Friends are not just like everyone…”

Thought for the Day

“The greatest advantage of speaking truth is that
you don’t have to remember what you said…”
Think about it Strange but true.

A Deep Friendship

“A Deep Friend is like a rainbow,

when the perfect amount of

happiness and tears are mixed,

The result is colourful bridge between two hearts…”

Thought for the Day

Confidence helps u to set some aim…

But Self Confidence helps to achieve that aim…

So never loose ur Self Confidence…